Hem


3 Onsdag kl 19:00 Sandsjöfors

Gudstjänst med nattvard.

Yngve Simeonsson m.fl. medverkar.


14 Söndag kl 10:00 Granskattehult

Ekumenisk friluftsgudstjänst i trädgården hos Göranssons. Sommarkören sjunger. Kom och öva klockan 09.00, om du vill vara med. Predikan av

Clas Jonsson.Ta med stol, fika bjuds det på.