Hem


22 Onsdag kl 19:00 Sandsjöfors

Gemensam bönesamling.


23 Torsdag kl 18:00 Sandsjöfors

Uv-scout och mysingarna samlas.


26 Söndag kl 10:00 Sandsjöfors

Gudstjänst med UV-scoutinvigning

samt medverkan av mysingarna.

Servering av korv med bröd.


6 Nationaldagen kl 8:00 Högaholmen

Gökotta hos

Karin och Mats Josefsson.