Hem


5 tisdag kl 19:00 Sandsjöfors

Terminens sista Händigt.


5 tisdag kl 18:00 Sandsjöfors

Uv-scout och mysingarna samlas


6 onsdag kl 19:00 Sandsjöfors

Gemensam bön.


15 fredag kl 18:30 Sandsjöfors

Julsångernas kväll med medverkan av Höglandsbröderna. Servering.


20 onsdag kl 19:00 Möcklamo

Samling vid krubban.
Vi börjar samlingen ute vid krubban och fortsätter
inne med julfika. Trumpet Tobias Palmlöw,
Hans Davidsson läser julevangeliet och
Patrik Jönsson håller i andakten. Servering.