uppdaterad 2023-10-29

Församlingarna i Sandsjö-
bygden har fått möjlighet
att sända morgonandakter
på måndagar kl 06:30
med repris kl 08:30 på
Höglandets närradio 103,9 Mhz.

31 tisdag kl 19:00 Sandsjöfors
Händigt.

2 torsdag kl 18:00 Sandsjöfors
UV-scout och mysingarna samlas.

3 fredag kl 18:30 Sandsjöfors
Hemlandssångernas kväll. Andakt Ceder, sång av Yngve Simeonsson med vänner. Servering

4 söndag kl 10:00 Emåkyrkan
Kretsgudstjänst med nattvard och ljuständning. Christer Holmberg och Roland Freed.

8 onsdag kl 19:00 Sandsjöfors
Gemensam bön.

Besök gärna Emåkyrkans hemsida.
www.emakyrkan.se